Föreläsningar

Jag föreläser mer än gärna både på skolor och arbetsplatser. Jag har bred erfarenhet inom en rad ämnen som berör feminism, rasism, normbrytande pedagogik och sexualkunskap. Jag har studerat pedagogik på universitet och är en van talare. Mina föreläsningar kan skräddarsys efter era behov men här är ett litet urval ämnen som jag kan gå igenom (föreläsningar med dubbla stjärnor hålls om möjligt ihop med min vän Amra, vi är ett grymt föreläsarteam!) Föreläsningarna kan hållas på svenska eller engelska och även göras om till work shops:

* Normbrytande pedagogik och hur vi bemöter normbrytande barn.
Här går jag igenom grunderna i hur strukturer fungerar avseende normer, skillnaden på bra och dåliga normer. Hur vi kan tänka i språket vi använder, exempel vi tar i skolan, bilder vi använder etc för att bli mer inkluderande och tänka utanför boxen. Sist men inte minst försöker jag utmana era tankar om hur saker ”är” något som lätt påverkar hur vi undermedvetet bemöter barn som inte följer normerna.

* Sexualitet och relationer
(Kan hållas i blandade grupper alt delat för killar och tjejer om det finns möjlighet till blandad grupp där transpersoner kan känna sig trygga också).
Denns hålls mer som en diskussionsgrupp än föreläsning. Vi pratar om könsnormer och förväntningar på sex. Vad är viktigt i relationer, vi pratar om respekt och vad som är okej att göra mot andra och vilka gränser som finns. Vi pratar om olika sexualiteter, hur kön inte är binärt och att alla har rätt att få må bra precis som de är. Riktad framförallt till ungdomar i högstadiet.

** Feministiskt historia.
Hur startade feminismen? Vilka var de första kvinnorättakämparna och hur har den feministiska kampen utvecklats internationellt och i Sverige? En föreläsning som ger en bra bas för att förstå dagens rörelse genom historiens vingslag.

* Internationell adoption och handeln med rasifierade kroppar.
En föreläsning som kan upplevas provocerande. Jag går igenom adoptioner och surrogatmödraskaps mörka baksidor, dess historia och varför internationell adoption och surrogat är en farlig industri i dagens samhälle.

** Intersektionalitet
Vi går igenom vad begreppet innebär, och inte innebär. Hur används det, när är det relevant och när gör det mer skada än nytta?

** Feminism med antirasism som fokus
Hur kan feminismen bli mer inkluderande för rasifierade aktivister? Hur har det sett ut historiskt och vilka historiska arv bär dagens feminism med sig, på gott och ont?

* Mellanförskap
Hur är det att växa upp med dubbla identiteter? Att aldrig passa in i Sverige, men heller inte i något annat land? Jag diskuterar mellanförskapets för och nackdelar, hur det tar sig uttryck och hur vi kan påverka det.

** Inkluderande arbetsmiljö
Hur får vi arbetsmiljön att kännas inkluderande för alla. Vad kan vi tänka på i språket för att inte kränka i onödan och är skämt verkligen bara skämt? Vi tar upp enkla fallgropar i beteenden och bemötanden och diskuterar framförallt kring språkbruk och jargong inom arbetsplatsen/skolan.

Utöver detta kan jag/vi givetvis erbjuda andra vinklar på föreläsningar efter just era intressen. I ”På gång” rutan kommer jag lägga in datum för öppna föreläsningar/aktiviteter där du/ni gärna får komma och lyssna på mig 🙂

Är du/ni intresserade av en föreläsning/workshop kontakta mig via mail: vardagsrasismen@hotmail.com

image

NYANS

Feministisk true crime

MKLCRLSSN

Ett nödvändigt tankeflöde mitt i nuet

Politifonen

Idéer i skrift

%d bloggare gillar detta: