Vad står det egentligen i F!s partiprogram?

Denna rätt omfattande text har publicerats och delats massor på Facebook. Jag skrev ett svar på min facebooksida som verkar ha försvunnit så nu ger jag er detta inlägg istället. Texten är direkt kopierad från den Fredrik som skrev inlägg och mina svar står i parentesen efter varje ”punkt”. Källan till mina svar är samma sidor i partiprogramet som Fredrik uppger.

”Hej alla som röstade på Fi men glömde läsa partiprogrammet. Nu har jag gjort det åt er och sammanfattar här de viktigaste punkterna:

*BNP-måttet ska innefatta oavlönat hushållsarbete (s. 7) (Fi menar på att kvinnor står för en hög andel obetalt arbete i hemmet, inte bara i form av hushållssysslor utan framförallt vård av anhöriga. Genom att räkna in detta i BNP måtter blir det enklare att se hur arbeter i hemmet påverkar oss alla som samhälle)

*Lagen om valfrihet ska avskaffas så att politiker får bestämma mer över människors vardag (s. 7) (Fi vill avskaffa LOV och vinster i välfärden och menar att LOV är en lag skapt för ökad konkurrens för ökade vinster. Något som inte behövs om företag ändå inte får ta ut vinster ur välfärdssektorn)

* Arbetsmarknadsstatistiken ska ersättas av ”beräkningsgrunder som synliggör kvinnors villkor” (s. 8) (Ja, i enlighet med den statistik som säger att kvinnor går ner mer i tid, jobbar mer i hemmet osv vill Fi göra om hur statistiken byggs upp för att ge ett bättre helhetsperspektiv på hur hem, fritid och arbete samverkar för allas mående)

*En uppförandekod för arbetsmarknaden ska upprättas (s. 9) (Denna kod gäller inte uppförande som i ”snyggr klädd och vårdat språk” utan i krav på alla arbetsgivare att redovisa hur de arbetar för att få en arbetsplats där alla trivs och hur de arbetar för att inkludera olika sexuella läggningar, könsidentiteter etc.)

*Sex timmars arbetsdag med bibehållen lön införs på alla arbetsplatser (s. 10) (De vill undersöka denna möjlighet och menar på att förslaget finnansierar sig själv av att de som arbetar blir gladare och mer utvilade, vilket leder till bättre resultar på jobbet. Samt genom att fler kommer i arbete)

* Positiv särbehandling ska införas i arbetsliv och utbildningsväsen så att personer med sämre kvalifikationer ska kunna tilldelas tjänster och studieplatser pga. att de tillhör en viss grupp (s. 10) (Fi vill införa kvotering vilket betyder att om valet står mellan två likvärdiga, lika kvalificerade personer skall arbetsgivaren anställa/anta den person som är underrepresenterad på arbetsplatsen/utbildningen. Exempelvis en man i ett kvinnodominerat område, en mörkhyad på en arbetsplats med nästan bara vita osv. Att det skulle handla om förtur för sämre kvalificerade är skitsnack)

* Andra anställningsformer än fast anställning på heltid ska avskaffas (s. 10) (Falskt. Däremot vill Fi arbeta för att heltid skall vara normer i alla yrken)

* Försäkringsbolag ska inte få ha högre premie för riskgrupper om riskgruppen är kvinnor (s. 11) (Falskt. Fi vill att pensionsbolag inte ska få ha högre premier för kvinnor bara för att de förväntas leva lite lite längre än män.)

* Staten ska lägga sig i företags verksamhet och tvinga dem att anställa fler om staten anser att det är nödvändigt (s. 11-12) (Falskt. Däremot vill Fi att förerag som uppvisar ett kontinuerligt behov av vikarier skall tvingas ordna en vikariepool med fast anställda vikarer för att öka tryggheten på arbetsmarknaden)

*Arbetslöshetsersättningen ska vara på maxnivå utan tidsbegränsning (s. 12) (Sant på visst vis. Fi vill avskaffa att akassan sänks efter viss tid.)

* Kvinnor ska få lättare att beviljas banklån för dåliga affärsidéer (s. 12) (skitsnack. Däremot vill Fi skapa ett bättre skyddsnät för egenföretagare så att banker slutar neka lån till kvinnor med hänvisning till att företaget skulle gå åt fanders vid ex en graviditet. )

* Vid större regionalutvecklingsprojekt ska minst hälften av pengarna tilldelas kvinnor (s. 12) (Ja för ca hälften i en region är inte män. Skall regionen utvecklas skall den utvecklas för alla inte bara för snubbar)

*Fler än två personer ska kunna ingå äktenskap (s. 14) (Ja, Fi är av åsikten att staten inte skall lägga sig i andras kärlek)

* Skolor och förskolor som inte har ett HBTQ-persektiv ska förbjudas (s. 16) (Föbjudad nej men Fi vill verka för att alla skolor har ett hbtq perspektiv ändå. Hur beskrivs i andra punkter som Fredrik reagerat på)

* Undervisning i klimatkunskap införs i förskolan (s. 16) (Helt ärligt förstår jag inte alls vad denns punkt gör på listan, är detta något att reagera på? Klimatkunskap är ju skitbra saker och ju tidigare barn lär sig att värna miljön ju bättre. Klimatkunskap i förskolan innebär ju inte hemskare saker än att barn tex får lära sig hur en kompost fungerar. )

* Förskolan ska bli avgiftsfri (s. 16) (Som ett sätt att stävjs klasskkyftor och att personer med mer pengar skall kunna köpa plats åt sina barn på ”finare” förskolor)

*Alla skolor och förskolor måste ha köttfria måndagar (s. 16, 17) (som ett led i miljöarbete. Om skolorna serverar pannkakor, eller minestronesoppa har de sitt på det gröna och hur många prostesterar över pannkakan? Barn idag äter för mycket kött och kommer snarare må bra av att inte serverar kött till exakt varje måltid varje dag. Dessutom bra för skolans ekonomi, kött är dyrt. )

*Alla grundskolor måste undervisa i feministiskt självförsvar (s. 17) (feministiskt självförsvar handlar mkt om normkritik och om hur en försvarar sig vud övergrepp. I ett samhälle där var 5e kvinna utsatts för våldtäkt kanske det inte är så dumt? )

*Skoldagens längd i både grundskola och gymnasium ska begränsas till högst sex timmar och läxor och betyg innan gymnasiet ska avskaffas (s. 17, 20) (I linje med att även arbetstiden för vuxna skall jobba 6 timmar. Forskning tyder även på att läxor och betyg har hämmande effekt på kunskap istället för att gynna den)

* Veganmat ska införas på alla skolor (s. 17) (Veganmat skall erbjudas på alla skolor till de som vill ha den. Ingen kommer tvingas äta morotsbiffar. Förutom möjligen på köttfria måndagen 😉 )

* Yrkesutbildningar ska ge universitetsbehörighet (s. 18) (Ja för att unga inte skall straffas för sitt gymnasieval senare och tvingas kämpa för en plats på komvux för att få behörighet)

* Alla universitetsutbildningar måste ha ett HBTQ-perspektiv (s. 19) (Ja som ett led i att alla skall vara inkuderade och trygga på sina utbildningar och ökad kunskap hos alla om hbtq)

*Ämnet klimatkunskap ska bli obligatoriskt på alla universitetsutbildningar (s. 19) (Som ett försök att rädda miljön genom ökad kunskap. För att miljön är ett perspektiv som behövs inom alla yrken. )

* Ett tredje kön införs och man ska kostnadsfritt och utan några som helst krav kunna byta (juridiskt) kön (s. 22, 30) (Ja, för varför skall staten bestämma över andras könsidentitet? )

* Toaletter, omklädningsrum, fängelser, etc. för transpersoner måste finnas (s. 22, 30) (På offentliga platser skall alla kunna vistas på lika villkor. Därmed skall det finnas möjlighet för transpersoner att tryggt gå på toa, byta om etc)

* Minderåriga ska få göra (fysiskt) könsbyte (s. 22, 30) (Efter sedvanlig utredning för att minska lidandet för transpersoner)

* Möjligheten att avskaffa (juridiskt) kön helt och hållet ska utredas (s. 23) ( Jepp, för kön i juridiska papper är i 99.99% av fallen helt onödigt)

* Alla lärare måste gå en utbildning i ”alkoholens roll ur ett könsmaktsperspektiv” (s. 24) (Inte bara lärare utan alla inom social omsorg. Detta för att se hur alkohol påverkar personer olika pga kön då drickandet ofta set olika ut. Som ett sätt att ge bättre och mer korrekt hjälp)

* Informationsplikten för HIV ska avskaffas (s. 25, 31) (För att minska stigmat och problemet med att HIV positiva drar sig för vård men även för att motverka kränkande tvångsvård)

* Sex- och samlevnadsundervisning ska bli obligatoriskt i förskolan (s. 27) (Ja i en form som handlar om att förebygga sexuella övergrepp på barn. Bara en idiot är emot detta)

* Alla ”grupper som tar samhällsbyggande beslut” ska bestå av exakt hälften kvinnor och hälften män (s. 42) (I enlighet med tanken att de som beslutar över samhället skall representera samhället. Dock exkluderande mot transpersoner så inte helt förtjust i denna punkt själv)

* Alla utbildningar och all offentlig service ska finnas exakt överallt i hela landet (s. 43) (Njae. Utbildning skall finnas inom rimligt avstånd oavsett var i landet en bor, lika så offentlig service såsom vårdcentral eller äldreomsorg.)

*15-minutersprincipen ska lanseras* (s. 42) (En princip som säger att samhället i mesta mån skall byggas så att tillgång till förskolor, grundskola, affärer etc skall finnas inom 15 resväg)

* Reklam (ej bara sexistisk reklam utan all form av reklam) ska inte förbjudas helt men kraftigt begränsas (s. 43) (Ja för reklam är ett jäkla otyg)

*Inkomster upp till 100.000 kr ska vara skattefria, men bara om man jobbar med kultur (s. 45) (Som ett sätt att gynna kultursektort som ofta innebär väldigt otrygg ekonomi)

* Sverige ska ha en kvinnlig proffsliga inom ishockey (s. 46) (Vad gör denna punkt här? Hur är detta dåligt? Sverige är bland de bästa i världen på hockey, manlig som kvinnlig, varför ska då bara männen ha proffsligor att spela i?)

*Inkomstskatten ska sänkas (s. 47) (Ja)

*Sveriges energiförsörjning ska vara 100 % förnyelsebar, och ingen större utbyggnad av vattenkraften får göras (s. 48) (Som mål att sträva mot ja. Vattenkraften får byggas ut men då med noga tagen hänsyn till ekosystemet. Inga nya vattenkraft skall byggas.)

*Alla nybyggen av motorvägar ska stoppas (s. 49) (Jepp. Å istället satsa pengar på tågtrafiken. För miljön)

* Transporter med lastbil ska försvåras till förmån för båt och tåg (s. 49, 79) (Som en miljösattsning)

*Kollektivtrafiken ska bli avgiftsfri (s. 49) (En till miljösattsning som ett sätt att få fler att åka kollektivt)

* Det ska bli förbjudet att bygga externa köpcentrum (s. 49) (Ja eftersom det är kasst för miljön att folk ska köra bil från städer ut till köpcentrum.)

* Genmodifierad mat ska totalförbjudas (s. 50) (Ja. En av de grejer jag själv inte förstår varför…)

*Djur på cirkus ska förbjudas (s. 51) (Ja de vill förbjuda djur på cirkus då de anser det vara djurmisshandel)

* Positiv särbehandling ska tillämpas inom rättsväsendet (s. 53) (Kvotering ja. För att ge ett representativt rättsväsende)

*Möjligheten att helt avskaffa fängelsestraff ska utredas (s. 54) (Ja Fi vill granska vad som ger bästa resultat gällande att förebygga nya brott)

*Upphovsrätten ska avskaffas (s. 54, 71) (Mjae. Fi vill göra kultur mer lättillgängligt och menar på att de som vill åberopa sin upphovsrätt får vara delaktig i att finna enkla vägar för folket att ta del av kulturen)

Alla som uppehåller sig i Sverige, oavsett medborgarskap, ska ha rösträtt (s. 57) (Nej. Däremot skall alla som varit folkbokförd i sverige i minst 3 år få rösta i riksdagsval och de som varit folkbokförda i Sverige i minst 3 månader ska få rösta i kommunalval.)

* Personer som befinner sig illegalt i Sverige ska ha rätt till försörjningsstöd (s. 63) (Papperslösa skall få hjälp att överleva ja.)

*Fri invandring, bortsett från arbetskraftsinvandring (s. 63, 65) ( Falskt. Fi vill ha fri invandring även för arbetare. De som lovas jobb skall få stanna även om jobblöftet inte infrias. Arbetsgivaren som inte håller sitt löfte om jobb skall kunna straffas)

*Utvisning ska avskaffas, även för mycket allvarliga brott (s. 64) (Ja, Sverige skall inte använda sig av dubbelbestraffning)

*Alla vapen (inklusive bland annat pistoler) ska avskaffas globalt (s. 67) (Utan vapen blir det svårt med omfattande krig. Jaktvapen nämns inte i texten)

* Försvaret ska avskaffas (s. 67) (Fi vill verka för total fred och ser ingen orsak till att Sverige skall kriga. Detta är dock en långsiktig plan och inget som skall ske över en natt)

*Konflikter ska istället lösas av bland annat HBTQ-organisationer (s. 68) (Nej, kobflikter skall lösas av kunniga diplomater och FN men Fi vill att bla hbtq organisationer skall få ge input i förhandlingarna för att slå vakt om allas rättigheter)

*Män ska omskolas för att ändra sitt konsumtionsmönster (s. 79) (”Omskolas” som i att material och information till viss del skall riktas speciellt mot män då de har en konsumtion som påverkar miljön mer negativt än kvinnor har)

* Tyvärr framgår det inte av partiprogrammet vad 15-minutersprincipen innebär men det verkar som att ingen ska ha längre än 15 minuter till arbete, förskola, affär etc. Hur detta ska uppnås förklaras dessvärre inte. (Via stadsplanering)

Dessvärre nämns inget om hur allt det här ska finansieras men jag är ganska säker på att om vi höjer skatten till 120-130 % får vi nog med de viktigaste sakerna i alla fall. (Jodå det nämns i de olika punkterna och mycket av detta anses vara självfinansierande. Annat skall ske över väldigt lång tid vilket ger möjlighet att frigöra finansiering under tiden)

Så. Där har ni det hela. Läs gärna partiprogramet själv. Jag röstar inte själv på Fi men börjar vara duktigt less på denna missinformation som cirkulerar för att utmåla Fi som nån form av nazister. Glöm inte att rösta i valet!

41 reaktioner till “Vad står det egentligen i F!s partiprogram?”

 1. Fattar inte denna sida!? Någon uppmärksammar hur tokig och världsfrämmande fi ”partiprogram” är. Vilet största delen av Sveriges befolkning fattar, Du bekräftar allt och säger ja…hade ni velat ha röster borde du nog hållt tyst 🙂
  Hmmm haha

  1. 1. Jag röstar inte på Fi så gör inte detta för att värva röster till ”oss”.
   2. Ja det finns onekligen rätt mkt nötter i världen, allt för många tom, men lyckligtvis många som ser denna lista med svar och gillr vad de läser. Feminismen är på frammarch, bara att vänja sig 😉

 2. Tröttsamt att läsa om ”onda” företag och ”goda” människor-politik. Är det ingen som tänker på att det är människor bakom dem?
  Att det är dem som skapar jobben och står för största delen av skatteintäkterna?

  Jag ser tydligt konsekvenserna av konkurrensen från t.ex. övriga EU-länder i detaljhandeln. Det är numera väldigt lätt för svenskar att beställa saker utomlands och få dem direkt hem i brevlådan betydligt billigare än att köpa från ett svenska företag. För varje gång detta sker så minskar pengarna till välfärden och arbetstillfällena.

  Svenska företag kan ALDRIG konkurrera med dessa priserna eftersom vi som bekant har världens högsta moms, extremt dyra transporter osv. Fler och fler företag läggs ner eller flyttar utomlands vilket så klart leder till lägre skatteintäkter och betydligt färre arbeten i Sverige.
  Hur många jobb och pengar till välfärd tror ni det finns kvar när det inte längre finns några företag kvar?

 3. Jag har alltid trott att feminism strävade efter att män och kvinnor är lika mycket värda och att det inte skall göra någon skillnad på om man är man eller kvinna. Men när man läser fi:s program så vill dom ju inte ha likhet mellan könen exempelvis framför lagen utan likhet när det gäller allt. Om män har ett ishockey liga ska kvinnor också ha det. Om män kan stå upp o kissa ja då utvecklar vi en kisstratt. Varför inte då försöka sig på kommunism?
  När man även pratar om hur makten ska kvoteras 50/50 eller snarare 52/48 till kvinnorna om den nu ska representera hur det ser ut mellan könen, varför inte se det som 100% människor istället? Man måste förstå att demokrati aldrig kommer att vara rättvis och aldrig kommer helt representera folket och att teoretiskt sätt så är demokrati ett medel till ett styrelseskick och inte ett mål. Det finns många av utländskt bakgrund i sverige. Ska de också kvoteras in? Exempel om 5% av alla svenskar är från finland ska då 5% av alla som sitter i riksdagen vara svenskar med finskbakgrund?

 4. Alltså sjukt bra skrivet, tack! Fattade inte riktigt grejen med vissa punkter så är väldigt glad över att jag hittade hit 🙂

 5. Jag gillar allt F! står för, förutom att de vill ”ta bort försvaret”. Det är ju inte så att vi planerar att börja kriga mot något land. Vårat försvar är ju ifall något annat land får för sig att ge sig på oss, och om vi då inte har något försvar så är vi så gott som rökta. Jag skulle vilja att dem istället för att ta bort försvaret, skulle rusta upp försvaret och visa för omvärlden att lilla Sverige inte är försvarslösa, men vi ska vara försvarslösa och bara vänta på att bli tagna. Det låter som om vi lever på 1700-talet, men jag är själv med i Försvarsmakten och vet vart världen är på väg. Men jag gillar att dem står för hbtq personers lika värde, och har bestämt mig för att det bra väger upp det dåliga.

  1. Som jag förstått det handlar det om att över tid fasa ut försvaret, ersätta med typ hemvärn och slutligen när _alla_ länder avskaffat sina krigsmakter äve avskaffa försvaret helt. En utopi precis som målet att globalt förbjuda vapen.

 6. Angående det här med reklamförbud. Ska du sluta använda WordPress, som delvis är reklamfinansierat via Google AdSense? Du vill väl inte vara en del av ”otyget”? Och det vore även bra om du stängde av möjligheten att dela ditt inlägg på sociala medier, så att det inte marknadsförs längre. Det är ju dels ”reklam” för ditt eget inlägg (reklamförbud ska väl vara lika för alla?), men det skapar ju också värdefull trafik för reklamfinansierade företag som t.ex. Facebook.

  1. Jag försöker få råd att betala wordpress så bloggen blir reklamfri, gillar inte att det är reklam på den. Har tillfrågats om att sälja reklamplats och sagt nej. Sen står det ju uttryckligen att inte all reklam skall förbjudas. Samhällsinfo är tex en form av reklam som imo ändå är ok (ex info från valmyndigheten inför val). Att folk delar vad jag skriver kan jag faktiskt inte de som reklam, känns mer som ett rejält halmstrå från din sida för att få nått att hacka på.

 7. Detta med 15-minutersregeln tycker jag är lite otydlig. Innebär det att ingen får bosätta sig längre bort är 15 minuter (bilavstånd, antar jag) från affäerer, skolor, etc? I så fall, betyder inte det en enorm koncentration av människorna och samhället och en utarmning av landsbygden? Precis det som betongpartierna hållit på med i årtionden. Borde man inte istället se till att det finns en välfungerande infrastruktur även i glesbygden, med det menar jag inte motorvägar utan t.ex. ett fungerande Internet och bra kollektivtrafik, samt att det finns möjligheter för lokala småföretag att verka.

  Jag tyckte det var lite svårt att hitta rätt på FI:s hemsida på denna punkt samt deras glesbygdspolitik.

  1. Nej, de menar att när det skall planeras för nybyggen oavsett var i landet det är skall en tänka igenom buggandet med målet att det skall vara max 15 minuter enkel resa till skola/vård/affärer.

 8. Vad är orginaltext ur pertiprogrammet, vad är de fria tolkningarna av partiprogrammet och vad är kommentarer till tolkningen av partiprogrammet? Det framgår inte och det blir jävligt förvirrande att läsa, tycker jag.

 9. Vad gäller informationsplikten så är jag lite fundersam. Är inte poängen med den att man måste meddela folk man riskerar att ha smittat så att även de fattar att de ska uppsöka läkare för att testa att de är sjuka? Dvs den finns till för att folk inte i okunskap ska gå runt och smitta folk med könssjukdomar? Om jag inte missförstått något så känns det här som en lag vi vill ha, även om det kanske finns oönskade sidoeffekter. Du vet inte hur F! tänkt sig att grundproblematiken (dvs att folk kanske har könssjukdomar utan att veta om det) ska tacklas i stället, eller vad de stora problemen med lagen skulle vara?

  1. För tex klamydia eller herpes är det som du säger, anmälningsplikten gäller för att spåra ev smitta. För HIV är lagen en annan och ör utformad nu så att en HIV positiv person måste informera _alla_ potentiella sexpartners om sin smitta. En som inte gör det och sedan anmäls kan dömas till fängelse för allmänfarligt beteende. Fi vill alltså ändra så att samma regler gäller för alla könssjukdomar och HIV inte särställs med en mer långtgående lagstiftning.

   1. Okay, jag kan tycka att det borde gå åt andra hållet istället (har jag sex med någon samtidigt som jag har klamydia utan att jag först meddelar om detta så är det inte ok beteende) men fair enough. Och tack för svaret (och blogginlägget i stort).

   2. Orsaken till att de vill ändra är för att förmå personer att ta mer ansvar för sitt sexande och inte tro att det är ok med oskyddat bara för att partnern inget säger. För det kan ju vara så att hen inte vet om sin smitta. Det finns heller inget som statistiskt tyder på att smittan går ner av anmälningsplikt vid nya kontakter. I Sverige har vi en av världens hårdaste lagar runt HIV men ändå går smittan inte ner.

 10. (“Omskolas” som i att material och information till viss del skall riktas speciellt mot män då de har en konsumtion som påverkar miljön mer negativt än kvinnor har)

  Vore intresserad av din källa här, hela idén låter befängd, kan det verkligen vara så stor skillnad? Kanske är det att all smink/nagellack/skor etc är väldigt miljövänligt, eller så köper män kanske för mycket av familjens olja till bilen.. vad är det för typ av studie undrar man och hur kan man avgöra vad som är till män och kvinnan i familjen. Så, källa vore högt intressant.

 11. ”Försvaret ska avskaffas.”
  Din kommentar till detta är att Sverige inte ska kriga och försvarsmakten därför inte fyller någon nytta.

  Är det någon i F! som över huvud taget har koll på vad försvarsmakten löser för uppgifter i dagens läge?
  Det är inte som att utlandstjänsten innefattar ”åk ner dit och skjut ihjäl så många ni kan”… Sveriges trupper i utlandstjänst är några av de mest proffesionella och trevliga människor man kan träffa på (kommenterat av min amerikanske vän som tjänstgjort tillsammans med svenskar). Sveriges försvarsmakt har ett oerhört fokus på utbildning inom mänskliga rättigheter, och utlandstjänsterna innefattar uppgifter som att säkra skolor, byar och områden så att alla kan gå till jobbet/skolan utan att behöva ducka för folk som inte tycker att de ska få göra detta. Exempelvis har svenska styrkor hjälpt flickor att få utbildning i stor omfattning. Andra uppgifter är till exempel minröjning av vägar och fält, så att alla kan röra sig tryggt från punkt A till punkt B, och så att bönder kan plöja och odla utan att riskera att sprängas i luften.
  Diplomati och dialog är något som samtliga anställda inom Försvarsmakten får utbildning inom, och även feminism, hbtq och och människorätt är delar som väldigt starkt genomsyrar utbildning och verksamhet.
  Försvarsmakten är inte en krigsmakt, den kämpar för fred och allas lika värde och rättigheter. Om F! tycker att detta inte är en verksamhet som stämmer överens med deras värderingar känner jag inte att F! är ett parti värt sitt namn.
  Man kan inte sätta en diplomat på att röja minerade vägar, eller en hbtq-grupp att skydda en skola från arga extremister.

  Detta är min personliga åsikt baserad på mina upplevelser och utbildningar, men ni kan läsa mer på försvarsmaktens hemsida m.m.

  1. Som jag fattar Fis text (som sagt röstar inte Fi själv) så menar de att _målet_ är att kunna avskaffa försvaret för att det globalt sett inte skall finnas något behov av vapen och försvar. Detta är en vision, något som kanske aldrig kan genomföras men något att sträva emot. Å jag tror rätt få är _för_ att det skall finnas krig och behov av militär right?

 12. Direkta faktafel, alla förskolor har en kö.
  En kommunal eller en privat kö, du kan inte köpa dig förbi resten eller en plats på en ”finare” förskola (vad nu det skulle vara?).
  Har du inte råd med förskoleavgiften så får du hjälp i form av försörjningsstöd, alla barn i Sverige kan gå på förskola och alla föräldrar kan välja till vilken förskola de ska ställa sina barn i kö.
  Maxtaxan gäller i både kommunal och privat förskola.

  1. Det är alltså ett förslag för att förhindra att det öht skall ske att det bli en klassfråga. Troligen reaktion på att det har talats om att tillåta förskolor och skolor att ha egna avgifter.

  2. Har inte kollat vad som står i reglerna men när vi ställde oss i kö för lillen för 2 år sedan sa kommunens ansvariga att vi själva fick ta kontakt med de privata förskolor vi var intresserade av. Hon hade noll inblick i hur deras köer såg ut och ansvarade inte alls över det.
   Finns det då en instans som kontrollerar att alla dessa förskolor följer kösystemet?

 13. Tack för en bra blogg. Nyss hittat hit. Och jätte stort tack för ditt arbeta med att kommentera kring Fi:s partiprogram, värt mycket när det cirkulerar så mycket missinformation.

 14. Också trött på folk som sprider felaktigheter, fördomar och misstolkningar. De behöver inte rösta på F!, men varför sprida lögner för det?

 15. * Sverige ska ha en kvinnlig proffsliga inom ishockey (s. 46) (Vad gör denna punkt här? Hur är detta dåligt? Sverige är bland de bästa i världen på hockey, manlig som kvinnlig, varför ska då bara männen ha proffsligor att spela i?)

  Skall F! betala lönerna till spelarna i denna proffsliga?

   1. Tycker självklart att det kan finnas en proffsliga för kvinnor, men känns lite som man hoppar över hälften av stegen dit om det ska ske genom politisk inblandning. En proffsliga ska ju till en början bestå av självförsörjande klubbar, vilka ger spelarlön som man kan leva av. Detta var ett långdraget och svårt steg även för manliga proffsligan, då dom flesta tillhörde olika idrottsklubbar eller organisationer. Tror snarare det som måste stödjas är möjligheten till bredd, fler utövare och fristående klubbar, sen ur det kan det uppstå en proffsliga.

Lämna ett svar till Arild Andervad Avbryt svar

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.