Sverige tar fortfarande inte emot alla flyktingar.

I mitt förra inlägg om hur stor del av alla asylsökande individer Sverige tar emot använde jag mig av siffror från 2012. Jag tänkte nu göra ett litet mer aktuellt inlägg, med siffror från i fjol (2014 är ju inte riktigt slut än så jag får återkomma med den statistiken till våren).  Innan jag börjar redovisa siffror tänkte jag besvara ett av de mest förekommande invändningarna mot förra inlägget nämligen detta: ”I andra länder består flyktingmottagandet av tältläger och misär, är det så vi ska göra också för att få in fler i landet?” Svaret är givetvis nej. Tältlägrena är dock ansedda som tillfälliga lösningar, med målet att de som bor där antingen skall slussas vidare till andra länder eller kunna återvända varifrån de flydde. Tyvärr blir det ofta inte alls speciellt tillfälliga lösningar. I Sverige är ju målet att de som kommer hit skall kunna göra sig ett liv här och på sikt bidra till samhället. Därför behövs ett annat mottagande. Oavsett vilket handlar mina siffror inte om kvalitén på mottagandet utan om att motbevisa det ständigt återkommande tjabblet om att Sverige tar emot så enormt många (alla) flyktingar.

Så med det sagt, siffrorna för 2013:
*Inom EU sökte nästan 435.000 personer asyl.

*Hälften av ökningen av asylsökande mottog Tyskland. Ungern och Bulgarien var de två länder vars asylmottagning ökade mest (5 gånger respektive 9 gånger mer fler än 2012).

*De tre länder som ökade mest bland asylsökande var Syrien, Ryssland och Kosovo. Inom EU är Sverige det land med flest asylsökande per milion invånare (nästan 2000 asylsökande per milion invånare).

*De fyra länder inom EU som tar emot flest asylsökande i absoluta tal är (Från flest till minst): Tyskland, Grekland, Italen och Sverige. Av alla asylsökande inom EU fick 1 av 4 uppehållstillstånd under 2013.  Källa: EUs organ för statistik Eurostat (Länken går direkt till pdf filen med statistik).

*I Sverige sökte ca 55.000 personer asyl 2013, det är ca 12.6% av alla asylsökande inom EU. Av ärenden som handlades under 2013 fick mindre än hälften sina asylärenden godkända:

Namnlös

Källa: Migrationsverket.

*Totalt var 52.1 miljoner människor i rörelse från sina hem i slutet av 2013 av blandade orsaker såsom krig, svält, naturkatastrofer etc.

*1.2 miljoner av dessa var asylsökande.

*16.7 miljoner flyktingar boende i andra länder än det de flytt ifrån och strax över 33 miljoner flyktingar inom sitt egna land.

*Varje dag tvingades ca 33.000 personer att lämna sina hem och länder på grund av väpnade konflikter.

*USA tog emot det högsta andelen kvotflyktingar i västvärlden sett till absoluta tal men var bland de som tog emot minst sett till populationsmängd.

*86% av alla flyktingar togs emot av U-länder, ofta grannar till de länder flyktingarna kom ifrån. Detta är den högsta siffran på över 20 år.

*Vid slutet av 2013 hade de fattigaste länderna hand om över 2 miljoner flyktingar.

*5.4 miljoner flyktingar i FNs vård (Ca 46% av totalt antal flyktingar) bodde i flyktingförläggningar i länder vars BNP per capita var under 5.000 dollar/ca 33.000Sek ( Att jämföra med att Sveriges BNP per capita 2013 var ca 393.000 dvs mer än 10 ggr så hög).

* Av totala antalet asylsökande 2013 tog Sverige alltså emot 4.5% och av totala antalet flyktingar tog vi emot 0.3% (vilket är en ökning från 2012 med 0.1%).
*De fem länder med störst flyktingmottagande var (från störst till minst mottagande): Pakistan, Iran, Libanon, Jordanien och Turkiet.
 

*Sverige låg inte ens med på top 20 av länder i världen som tog emot flest flyktingar i absoluta tal, däremot var vi på 5e plats av de länder asylsökande kommer till..
Källa: UNHCR

Så, även denna gång kan vi se, och slå fast, att även om Sverige är ett land som hjälper andra är vi inte ens i närheten av att ta emot ”alla”. Således kan SDarna sova gott ett tag till för vi är inte på väg mot nån fors av flyktingar som alla vill ta sig hit.

”Bonuskuriosa”: 120.000 personer invandrade totalt till Sverige 2013 (då alltså inräknat återvändande svenskar, flyktingar, arbetskraftinvandring, anhöriginvandring och studenter), samtidigt flyttade ca 50.000 personer ut ur landet. Vilket ger en nettoökning av ca 70.000 personer. Av invandrarna var 18% återvändande svenskar och utgjorde den enskilt största gruppen invandrare.
Källa: SCB

Ett svenskt barn kostar ca 130.000 om året om vi inte räknar någon som helst sjukvård, föräldraledighet, boende eller VAB. En nyanländ flykting kostar ca 300.000 per år inkl sjukvård, boende etc om personen inte bor på ett asylboende. En asylsökande kommer i arbete efter i snitt 7 år, ett barn tidigast efter 19 år (obs, om barnet sen pluggar vidare på högskola/universitet blir kostnaden ännu högre!). Mao: Har vi inte råd med asylsökande personer i den mängd som är nu har vi heller inte råd med fler barn.
Källa bla Swedbank och ”SvD faktakoll” om Mona Sahlins tal i Almedalen 2010.

 

 

48 reaktioner till “Sverige tar fortfarande inte emot alla flyktingar.”

 1. Hej! Har du några siffror från 2014? Hade varit super att få höra, försöker sitta och leta reda på siffrorna själv via UNHCR och Migrationsverket, men jag lyckas inte riktigt hitta en sammanfattad beskrivning som jag söker.

   1. Lägg ner denna sida, tycker att det är eländigt att behöva se hur blinda ni är för verkligheten 😦

 2. Vad synd att du var tvungen att lägga till ”Bonuskuriosa”!

  Det tog bort fokus från huvudämnet (som var faktabaserat och därmed intressant att se folk bemöta det) och ledde till att diskussionen spårade ur – nu handlar den om siffror och hur man ska räkna (finns inget ”rätt sätt” att räkna och därmed leder det ingen vart). 36 kommentarer och alla handlar om hur man ska räkna pengar – ingen har bemödat sig att bemöta huvudämnet i denna artikel, ett viktigt ämne som inte representeras korrekt från SD:s håll. Typiskt sådana här diskussioner. Det gör folk bara ännu mer säker i sitt ställningstagande om att det handlar om pengar.

  Tragiskt att ”anti-rasister” bidrar på det viset och en bra diskussion förloras!

  1. Att det är fakta att Sverige inte tar emot alla världens flyktingar behövs inget blogginlägg för att man skall förstå. Är det någon som någonsin påstått att Sverige tar emot alla?

   Det som däremot också är fakta är att det antal som kommer hit just nu och senaste tiden varit för stor för att Sverige skall ha klarat av att hålla den kvalité som varit målsättningen. Människor har således hamnat direkt i långvarigt utanförskap vilket skapat många olika samhällsproblem som SD ofta lyfter, segregation, arbetslöshet, kriminalitet och så vidare.

 3. De gånger jag upprepar saker är när någon skrivit ett inlägg där samma svar passar. Den personen har alltså inte läst igenom hela tråden.

  Plocka gärna fram ett exempel där jag skriver samma sak om och om igen för att jag inte har fått svar!

  Jag gnäller inte om att jag inte får några svar, som du ser var det någon annan som påpekade att jag inte fått svar på länge.

  Det händer dock väldigt ofta att personer jag diskuterat med slutar svara och det ser jag snarare som något positivt då jag misstänker att personen fått sig en tankeställare.

 4. Jag tycker att det är märkligt att inte ML får några svar? Det gör ju att åtminstone jag, ifrågasätter värdet ”Vardagsrasismens” inlägg?

  1. Det är dessvärre standardförfarandet att man ”inte tar debatten” i dessa frågorna.

   Verkar vara betydligt lättare att vända ryggen till eller börja skrika rasist. Då slipper man visa att man inte kan argumentera.

   1. Men skärp dig. Du tillhör dem som kommenterar på denna blogg som om du knappt gör annat. Jag och andra har svarat på kommentar efter kommentar. Många frågor svarar jag f.ö på även i blogginlägg. Plus att en hel del av det du skriver är upprepningar nu som redan fått svar, svar du inte gillar. Ibland har folk olika åsikt och så är det i detta fallet. Jag kommer inte ändra min ståndpunkt, du kommer inte ändra din. Så varför fortsätta skriva samma saker om och om igen och sen gnälla om jag inte svarar på precis allt? Du låter som en tjurig barnunge och det är knappast klädsamt för någon som generellt hållt en bra nivå i mina kommentarsfällt.

 5. ”En asylsökande kommer i arbete efter i snitt 7 år” – Eftersom jag tyckte detta lät orimligt med tanke på exempel som Södertälje så tittade jag lite närmare på denna siffran.

  Enda gången jag hittat siffran 7 år är när man pratat om mediantiden för invandrare att komma in i arbete. Det är alltså varken ett medelvärde eller specifikt för asylsökande.

  SCB har istället bra statistik som ni kan se på följande länk:
  http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Temaomraden/Integration/Statistik/Registerdata-for-integration-/Tabell-21/

  Som ni ser tydligt på raden ”7 år” så har inte ens hälften kommit i arbete efter så lång tid.

  Kan det vara på grund av diverse faktafel som er teori stämmer så dåligt med verkligheten?

  1. Ja jag använde fel begrepp.

   Att det tar lång tid för asylsökande att komma i arbete har även att göra med att det tar lång tid för dem att ens få stanna. Många får inte put fören efter 10 år eller mer. Först då vågar de satsa på utbildning och arbete. Det är ju inte direkt höjande för moralen och lusten att integrera sig om de ser andra som faktiskt fixar jobb, har barn i skolan osv och som sen plötsligt utvisas trots att de gjort ”alla rätt”.

   1. Arbetsmarknaden ställer hårdare och hårdare krav på utbildningsnivå och språkkunskaper för varje år så detta är tyvärr inget som kommer att bli lättare.

    Det är dock dags att vara ärlig och erkänna att asyl och anhöriginvandringen är en stor ekonomisk kostnad just för att arbetslösheten är enorm i den gruppen. Att hela tiden hitta på lögner om att det är lönsamt är bara kontraproduktivt.

    Man skall alltså inte blanda ihop det med arbetskraftsinvandring som är lönsamt på grund av att de som kommer direkt får ett arbete. Man skall inte heller prata om kommuner som ”går med vinst” när de tagit emot massa asylsökande när det egentligen är staten som ger kommunen stora bidrag för att klara av detta.

    Som någon tidigare nämnt här så kan man ju istället argumentera för att den humanitära insats man gör genom att ta emot dessa människor rättfärdigar kostnaden. Men så ser inte debatten ut i dagsläget.

   2. Asylinvandring= fler som konsumerar= mer pengar till företagen=fler företag i områdena= mer pengar till kommunerna. De är inte bara kostnader hur en än vill vända på det. Det är dessutom Sveriges fel (aka politikerna till största del) som skapar segregering, system som motarbetar integration osv. Något både SD och KD nu dessutom vill bygga på ytterligare genom att bara ha tillfälliga uppehållstillstånd.

   3. Att en bidragstagare konsumerar i närområdet är bara en förmildring av kostnaden eftersom en liten del av det som betalats ut kommer tillbaka. En arbetstagare som bor på samma plats konsumerar också, förmodligen ännu mer och dessutom utan att använda bidrag. Så att det skulle vara något positivt att folk går på bidrag är bara löjligt.

    Vill du förstå bättre hur resultatet av bidragsdriven befolkningstillväxt ser ut så kan du återigen studera Södertälje på följande länk:

    http://www.kommunrating.se/blog/?p=823

    ”Stockholmsregionen växer således mycket snabbt men skulle antagligen växa ännu snabbare om inte generösa bidragsregimer fyllde regionens lägenheter med bidragstagare i stället för yrkesverksamma.”

    Du har alltså tydliga tecken på att företagen snarare hämmas på grund av detta vilket är rakt emot vad du själv hittat på.

   4. Kommunrating är alltså ett företag som driver en blogg? Vem står bakom? Varför är hens gissningar om vad som sker mer kvalificerade? Det enda jag ser just nu är ett aktivt val från dig om vad du finner rimligt att tro på utifrån dina egna tankar i det hela. Vilket är helt okej och rätt naturligt. Jag stoppar dock här (nej inte pga att du ”vinner” eller fått mig på andra tankar utan för att det snart är jul och jag har inte tid eller lust just nu att finkamma statistik och forskning för att ge dig ett mer omfattande svar. Plus vill slippa höra att jag undviker att svara om jag inget säger så nu vet du på förhand: jag svarar inte mer nu. Tack för debatten)

   5. Kommunrating är ett företag som är specialiserat på bland annat kreditvärderingar av kommuner. Företag som överväger etableringsort konsulterar t.ex. dem för att få reda på hur väl kommunen sköts. Tror det är svårt att hitta någon bättre expertis i ämnet.

    Nu får du det att låta som att jag tror på något ”Jag bara läst på en blogg”. Att Södertälje har stora problem har inget med mina personliga åsikter att göra. Det är fakta och något jag visste långt innan jag läst analysen gjord av Kommunrating. För den som är intresserad av att få en bredare bild av just exemplet Södertälje tänkte jag leverera lite mer läsning.

    Statsbidraget till Södertälje har skenat under senare år, jag tycker det är väldigt anmärkningsvärt med tanke på vilka förutsättningar näringslivet har i området:

    http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Regional-statistik/Alla-lan/Stockholms-lan/Sodertalje/?var=17876

    Kommunalrådet Boel Godner har sedan länge vädjat att andra kommuner skall ta emot istället för Södertälje. Alla är välkomna men inte hit:

    http://valkommen.aftonbladet.se/2012/12/valkommenmenintehit/

    Segregationens följder på t.ex. skolan i Södertälje kan man se på följande reportage från Uppdrag Granskning:

    http://www.svt.se/ug/ronnaskolan

    Följden av hög arbetslöshet och segregation blir även omfattande kriminalitet:

    http://www.dn.se/sthlm/sa-blev-han-gangsterboss/

    Om det nu är som du säger att allt detta bara är något ”Jag fått för mig”. Så ser jag fram emot att få det motbevisat när du väl får tid och lust någon gång i framtiden!

   6. Gjort alla rätt?
    Vad syftar du på?

    Har du någon länk på att moralen skulle påverkas av det överlag?

   7. Jag syftar på personer som kommer direkt till Sverige utan att hamnat i ett annat schengenland innan och därmed har rätt att söka asyl här. Som lär sig språket, fixar jobb. Inte begår brott. Har sina handlingar i ordning så migrationsverket kan kolla deras bakgrund och som har asylskäl men sen _ändå_ blir utvisade. Tex med uppmaningen att bara sluta visa att de är homosexuella så slipper de förföljelse och dödsstraff i hemlandet.

 6. Mycket bra sammanställning, jag har själv använt mig av argumentet barn kontra invandrare, vad som kostar och när de börjar betala tillbaka, det underlättar att ha rediga siffror som undrlag. Jag hoppas det är OK att jag delar!

  1. Du är också inne på att det egentligen är infödda barn som får kommunernas ekonomi att haverera alltså. Skulle du också kunna redogöra för mig hur det är applicerbart på Södertälje enligt mitt tidigare inlägg?

 7. Mattefreak som man är kommer här lite hårda siffror angående den sista punkten:

  Ett barn som tar 19 år från livmoder till arbetsplats kostar alltså totalt 2 470 000 plus sjukvård.
  Om barnet pluggar vidare tillkommer ca. 400 000 kronor för en summa på totalt 2 870 000 kronor.

  En flykting som kommer hit kostar 2 100 000 kronor från inträde till arbete och detta inkluderar sjukvård, mat, boende och utbildning.

  Om ett barn föds samma år som en flykting kommer hit och får asyl, så har den asylsökande genererat i snitt 777 600 kronor i ren inkomstskatt (moms och liknande ej medräknat), antaget en snittlön på 18 000 kronor före skatt under de 12 åren det tar mellan asylsökandes arbetsstart och den inföddes.

  Med detta medräknat är det därför 47% billigare och 37% snabbare att generera skatteintäkt genom en asylsökande än genom en infödd.

  Jag menar, om vi nu skall räkna en människas värde i pengar, så som många vill göra när de säger att vi inte har råd med alla flyktingar.

  1. Det är bra att ni sänker er till samma nivå som de som kör med argumentet ”Sverige tar emot alla”. Det gör ju verkligen nytta för att få en saklig debatt.

   Ta en titt på verkligheten istället. Varför säger i princip alla kommuner att de inte kan ta emot fler asylsökande? Om ditt räkneexempel och resonemang gäller så borde de ju samtidigt säga att invånarna i kommunen inte får skaffa fler barn också, eller hur?

   Du kanske kan förklara för mig varför man inte hör det i lika stor utsträckning!

   1. För att det finns en norm att alla ska skaffa barn. Fan ta den som säger sig vilja leva barnlöst. Plus att det rent generellt anses vara ett väldigt fascistiskt drag att vilja begränsa folks möjlighet till barnskaffande. För ska skaten bestämma över fortplantning måste vi börja tvångssterilisera på löpande band. Hur många skulle kunna komma med sådana förslag politiskt utan att halshuggas? Det är helt enkelt betydligt mer ”PK” att säga ”Vi har inte råd med mer asylinvandring tänk på barnen!” än ”Vi har inte råd med fler barn tänk på asylsökarna!”

   2. Det var inga dåliga teorier du har hittat på. Har svårt att tänka mig någon någonsin haft en tanke på det förslaget men sedan ändrat sig och tänkt ”Nej, det är klart det skulle vara en stor ekonomisk vinst men det är ju inte tillräckligt PK!”

    Hur som helst, teorin du och Christian Carlsson levererar bygger ju på att alla asylinvandrare faktiskt får ett jobb och bidrar på samma sätt som en infödd när de väl arbetar. Har ni koll på hur stor skillnad det är i andel arbetslösa mellan asylinvandrare och infödda?

    Bäst tycker jag alltid är att ta exempel från verkligheten snarare än att slänga sig med massa siffror som ingen har någon förståelse för eller källa till. Så ni kan få en uppgift att förklara lite mer för mig.

    Södertälje är en stad som har väldigt goda förutsättningar rent geografiskt att ha en väldigt god ekonomi, de har två av de största företagen i Sverige, Scania och Astra Zeneca. Dessutom är det väldigt nära till Stockholm där det är stort sug efter arbetskraft.

    Södertälje har under lång tid haft en stor asyl och anhöriginvandring och i takt med den så har ekonomin gått utför mycket kraftigt. (Kanske dock inte finns något samband eller??) Senaste åren har därmed kommunalrådet Boel Godner vädjat gång på gång i olika medier om att andra kommuner bör ta emot istället för Södertälje. Är det något jag har missat här? Varför går det så åt skogen för Södertälje? Är Boel Godner för mycket PK, de kanske borde skära ner på barnafödseln?

    För den som är intresserad av att studera Södertälje lite närmare så kan ni kolla följade analys:
    http://www.kommunrating.se/blog/?p=823

  2. Nu är det föräldrarna som har det primära försörjningsansvaret för sina barn INTE samhället, så det går därför inte att jämföra kostnaderna på detta sätt! Föräldrar står själva, både direkt och indirekt genom skatter, för större delen av kostnaden för barns uppehälle och utbildning, medan dessa kostnader för flyktingar ju helt måste bekostas av samhället. Sen har man som enskild friheten att slippa de direkta kostnaderna barns uppehälle genom att helt enkelt inte skaffa barn. Det som är samhällsekonomiskt relevant att studera, om man skall jämföra kostnader med flyktingmottagande, är därför i vilken utsträckning barnlösa tvingas subventioner andras barnafödande.

   1. En förlossning kostar i snitt 50.000 kr. Därefter betalar staten ut pengar på minst ytterligare 40.000 medan en förälder är hemma med barnet. På det kommer upprepade besök på BVC som är helt gratis. Gratis tandvård i 18 år. VAB som betalas av staten plus den redan nämnda kostnaden. Dessutom ska föräldrarnas skatt täcka deras egna sjukvård. När de blir gamla och ev hamnar på ett speciellt boende går kostnaden lös på en bra bit över 100.000 per år utöver vad pensionären betalar själv i form av hyra etc. Så nej, det är inte en chans att föräldrar står för den mesta kostnaden själv för ett barn. Den största kostnaden står staten för. Företag,konsumtion och barnlösa betalar för barnen.

   2. Så du menar alltså att de som har barn vare sig arbetar i företag eller betalar sin konsumtion själv? Staten har inga egna resurser att fördela utan den kan enbart fördela skattemedel som betalas av medborgarna själva! Det som företag betalar in i skatt tas från de mervärde som den anställde producerar och den skatt som tas på konsumtion är det ju den enskilde som får betala med sina inkomster. Den enda som är relevant att betrakta är därför i vilken utsträckning det sker transferering av resurser mellan barnlösa och barnfamiljer respektive mellan flyktingar och övriga.

   3. Konsumtion jo, men nej alla jobbar inte u företag, staten och kommunerna är de största arbetsgivarna, vi har också ett behov av att alltid ha arbetslösa 😉
    Oavsett går det ju isf bara att resonera som så att den adylsökade betalar tillbaka sen så fort hen får jobb. De som kommer hit med bra utbildningar (läkare tex) är rejäla vinster för samhället. Bara de tjänar säkert in kostnaden för en 4-5 andra asylsökande. Ja, om vi nu ska fortsätta räkna folk i pengar..

   4. Nej, de flesta jobbar i den privata sektorn:
    http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Arbetsmarknad/Sysselsattning/Privat-och-offentlig-sysselsattning/
    Det finns eller ingen anledning att anta att barnlösa i större utsträckning skulle jobba i den privata sektorn, eller ha lägre arbetslöshet, än föräldrar.

    Alla nationalekonomiska beräkning som gjorts visar på att asylinvandring sammantaget är en samhällsekonomisk belastning (arbetskraftsinvandring kan däremot ge vinst för samhället). Att försöka mörka detta faktum och börja tramsa om att det är mer lönsamt än barnaföddande är ju rent kontraproduktivt. Däremot kan man naturligtvis argumentera för att det är en motiverad samhällsekonomisk kostnad som måste prioriteras av olika skäl och föreslå olika åtgärder för att försöka minska denna kostnad.

    Ekonomin är central för den sätter gränserna för vad man kan göra, så är det vare sig man vill eller inte. Resurser uppstår tyvärr inte ur tomma intet bara för att man t.ex. anser att ”människor är viktigare än pengar”.

   5. Alla jobbar inte i privat sektor skrev jag, samt att staten och kommunerna räknade som ”företag” är de största arbetsgivarna. Privata sektorn är ju inte en arbetsgivare utan mängder och åter mängder av företag i olika storlek.

    Asylinvandring sett i direkt kostnad är en förlust, men ekonomer är också överrens om att det faktiskt är omöjligt att räkna på en ”livscykel” kostnad eftersom asylsökare dels är så vitt skilda i sina bakgrunder men även för att sådant som ev ökad konsumtion, bättre internationella nätverk hos företag etc helt enkelt är totalt omöjligt att få en rättvis bild av.

  3. Om du ska räkna en ”människas värde” i pengar så måste du använda någon form av metod som tar med alla intäkter och kostnader under personens livstid, t ex nuvärdesmetoden eller annuitetsmetoden.

   Siffrorna du kommer fram till är totalt intetsägande. En flyktning som t ex kommer hit i 30-års åldern och som det tar 12 år för att komma in i arbetslivet kommer ha betydligt färre arbetande år än ett barn som föds i Sverige. Mindre intäkter således för att täcka upp kostnaderna som uppstår före och efter man är yrkesverksam.

   Studier som gör sådana beräkningar, ex Storesletten eller SSBs för Norge, visar på att utslaget på en hel livstid är invandringen fortfarande en ekonomisk kostnad. Om man ser till specifikt flyktingar så är det givetvis en betydligt högre kostnad än för invandrare över lag eftersom det i gruppen invandrare finns en hel del människor som kommer hit och jobbar och sedan flyttar hem igen innan pension, vilket är ekonomiskt lönsamt.

   Nu är det ju inte utav ekonomiska orsaker man tar emot flyktingar utan humanitära.

   SCB gör också denna typ av beräkningar på befolkningen med uppdelning män och kvinnor (vill minnas att jag även sett uträkningar baserat på inkomst) så i detta nu har svenska staten redan beräknat ditt ”människovärde” så du vet. Om vi låtsas att du är en generell manlig svensk medborgare så skulle du behöva leva längre än 90 år för att innebära en ekonomisk kostnad. Men eftersom du nu var en generell man så dör du vid 80,1 år och det betyder alltså en rejäl vinst.

   Svenska barn är ekonomiskt lönsamma. Invandrare i allmänhet och flyktingar i synnerhet är inte ekonomiskt lönsamma. Detta är den empiriska faktan som finns, inte din bristfälliga beräkning. 😉

   1. Det är helt irrelevant vad ett barn kostar fram till vuxen ålder. Själva kärnproblematiken ligger i att de som kommer hit som asyl/anhöriginvandrare i stor utsträckning hamnar direkt i lång arbetslöshet. Vad kostar någon som är livslångt försörjd på socialbidrag tro?

    Om någon kommer hit med en utbildning, direkt börjar arbeta och gör det resten av livet är det självklart en stor vinst för Sverige med just den invandraren. Så ser dock inte verkligheten ut.

   2. Livslång blir det ju inte iom att de inte är födda här. Jag hoppas verkligen även invandrare har rätt att gå i pension, verkar grymt annars imo.

    Det vi måste se på är ju varför de hamnar i arbetslöshet, tom när de har bra utbildningar. Å vad som är lösningen? Att hela tiden slå fast ”att” de hamnar i utanförskap, arbetslöshet osv hjälper ingen, det är ju heller inte grundproblemet utan som sagt: Varför ser det ut såhär?

   3. Tillägg: Alla som föds i Sverige av svenska föräldrar kommer inte arbeta ”hela livet”, en inte allt för liten del av populationen som föds kommer aldrig jobba pga allehanda funktionsvariationer. Andra kan bara jobba deltid. Somliga kommer helt enkelt inte fixa studierna bra nog för att få annat än tillfälliga jobb och spendera största delen av livet i arbetslöshet. Det är något staten måste ta hänsyn till i sin ekonomi. Alla som söker sig hit för asyl kan heller inte komma i arbete pga skador, ålder osv. Men faktum är att betydligt fler än de som jobbar idag av asylsökande skulle kunna göra det om de bara fick.

   4. Pensioner är också en kostnad för staten så det är ju bara en fråga vilken sorts bidrag man pratar om. Även om det inte är hela livet personen blir bidragsförsörjd så är det en stor kostnad.

    Man kan inte prata om enskilda fall utan man måste se helheten. Faktum är att det är en väldigt liten del av de infödda som aldrig kommer att arbeta på grund av diverse orsaker. Hos asyl/anhöriginvandrare är andelen stor. Så det är den viktiga skillnaden.

    En av de primära orsakerna till just detta är hur arbetsmarknaden ser ut. Det ställs allt högre krav på utbildningsnivå och språkkunskaper vilket gör det svårare och svårare för varje år. Alternativet för att bryta detta vore alltså att sänka löner och andra trygghetssystem typ LAS som vi är vana vid i Sverige för att på så sätt få in fler på arbetsmarknaden.

   5. Det är en stor andel som inte kommer i arbete idag, men det måste inte se ut så. Det är ett val vi som samhälle gjort och vi kan göra ett annat val och faktiskt ge folk en ärlig chans på arbetsmarknaden.
    Faktum är att det inte alls är en så liten del av infödda som aldrig kommer jobba, skillnaden är väl att i ser det som självklart att någon som föds här av svenska föräldrar som inte kan arbeta skall tas om hand medan det inte alls är självklart att någon som inte kan jobba pga ptsd efter flykt hit skall tas om hand.

  4. I din virriga PK beräkning glömde du minst en faktor som påverkar mycket negativt, att det tar ca 8-10år för en asylsökande att få ett jobb!!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.